Aarhus Universitets segl

SHAPE-forskningsprojekt om "Den digitale dobbeltgænger i socialt arbejde"

I slutningen af 2022 modtog Professor og Centerleder Peter Lauritsen og Lektor og PI Peter Danholt 500.000 kroner fra AUFF NOVA – Aarhus Universitets Forskningsfond til et af deres SHAPE-forskningsprojekter om "Den digitale dobbeltgænger" - et projekt, der laves i samarbejde med Aarhus Kommune og har til formål at udvide den teoretiske og empiriske viden om borgernes digitale repræsentation. I anledning af bevillingen fortæller forskerne her, hvad der er i støbeskeen for 2023.

Foto: canva.com

Peter Lauritsen siger: “Vi har lavet to indledende interviews med professionelle på medarbejder- og ledelsesplan i Aarhus Kommune, for vi vil gerne høre, hvordan de oplever den øgede dataficering i den offentlige sektor. Vi har også ansat én til at undersøge, hvad der indgår i pensum på Socialrådgiveruddannelsen i dag. Forholder det sig til og indeholder det noget om den øgede dataficering af samfundet og deres arbejde? Det er nogle af de spørgsmål, vi er optagede af."

Et hovedtema i projektet er, hvilke konsekvenser dataficeringen har for velfærdsprofessionerne. Til dette siger Peter Lauritsen: “Rigtig ofte når vi diskuterer teknologi, udtrykkes ofte en kritik af det digitale som noget, der udfordrer eller står i vejen for den professionelle faglighed – og nogle gange forholder det sig sådan, og andre gange gør det ikke. Hvis vi gerne vil have en kvalificeret diskussion af, hvad der sker med velfærdsprofessionerne i mødet med det digitale, så må vi undersøge det ude i praksis. Og det er det, vi vil gøre”. Peter Danholt supplerer: “Vi vil også gerne undersøge, hvordan den øgede dataficering i den offentlige sektor opleves af de familier, børn og unge, der ”bliver til” digitale data i mødet med kommunen.”

Det bliver Patrick Heiberg Kapsch, der er ansat som Postdoc ved SHAPE, der skal undersøge denne del af projektet hen over de næste 6 måneder. 

At samarbejde med private eller offentlige organisationer er en helt naturlig del af SHAPEs tilgang. Det gælder også i dette projekt, hvor Aarhus Kommune har givet tilsagn om at medvirke, men hvor flere kommuner sandsynligvis kommer til:

“Aarhus Kommune ville gerne være med, og vi vil gerne tæt på de konkrete arbejdspraksisser indenfor socialt arbejde og borgerne. Dels fordi vi gerne vil opnå en så detaljeret og konkret forståelse af problematikken og dels fordi vi derved også håber at bidrage til en øget forståelse af og refleksion over det digitale hos den praksis og dem, vi undersøger – og så ser vi, hvor det bærer hen. Man kan sige, at vi har en meget pragmatisk, eksplorativ og konsulterende tilgang i dette forskningsprojekt og generelt i SHAPE,” uddyber Peter Lauritsen.