Aarhus Universitets segl

Om SHAPE

SHAPE - Shaping Digital Citizenship er et forskningscenter, der skal fremme demokrati og medborgerskab i en verden præget af data og algoritmer. Målet er at generere viden på højt internationalt niveau, men også at bidrage til den offentlige debat, virksomheder og civilsamfund.

SHAPE er et nysgerrigt og åbent center, hvor tværfaglighed betragtes som en nødvendighed, og hvor samarbejde med politikere, beslutningstagere, organisationer og andre interessenter vægtes højt.

SHAPE bygger på en lang skandinavisk tradition for tværfaglig og inddragende forskning i demokrati og informationsteknologi, som siden sin begyndelse i 1980erne har stået stærkt på Aarhus Universitet. Dermed har SHAPE et stærkt fundament for skabelsen af nye erkendelser, begreber, metoder og samarbejdsformer, som kan bidrage til, at data og algoritmer anvendes til at fremme demokrati og medborgerskab.

Ambition
SHAPE vil skabe viden og løsninger i tæt udveksling med det omgivende samfund. Det vil fundere løsningerne i en debat om, hvem og hvad vi gerne vil være som samfund; hvordan vi vil arbejde, uddanne, udtrykke, interagere, og hvilke løsninger og teknologier, der kan understøtte dette. Det vil således bidrage til at udvikle det fremtidige digitale demokratiske samfund; lokalt, nationalt og internationalt.

Interdisciplinær forskning
Centeret vil skabe rammerne for stærke, oftest interdisciplinære og samfundsinddragende forskningsprojekter, der kan undersøge, vurdere og tage kritisk og etisk stilling til den teknologiske udvikling og øgede digitaliserings direkte og indirekte menneskelige konsekvenser – med særligt fokus på spørgsmål, der relaterer sig til medbestemmelse og demokratisk dannelse. Målet er også at udvikle og afprøve løsninger, teknologisk, organisatorisk og kulturelt, der har potentiale for at forme fremtidens digitale samfund.