Aarhus Universitets segl

Symposium om den datadrevne velfærdsstat samler danske forskere og interessenter

I november fandt symposiet ”Den datadrevne velfærdsstat? Fra digitalisering til dataficering” sted på DPU ved Aarhus Universitet. Algoritmer, Data og Demokrati – ADD-projektet og SHAPE – Shaping Digital Citizenship var arrangører af symposiet, hvis formål var at samle forskere, praktikere og beslutningstagere for at diskutere perspektiver på den datadrevne velfærdsstat.

Foto: Mathilde Oda Meyer Jørgensen
Foto: Mathilde Oda Meyer Jørgensen
Foto: Mathilde Oda Meyer Jørgensen

Forskning i teknologi og mennesker hjælper med at stille samfundsrelevante spørgsmål

Regeringens seneste digitaliseringsstrategi, der bygger videre på de foregående, peger på noget nyt: brug af data som en ressource. Dette gælder også den danske velfærdsstat, og åbner for spørgsmål om dataetik, det professionelle skøn og relationen med stat og borger.

Lektor Helene Friis Ratner, co-PI i ADD-projektet og initiativtager af symposiet, fortæller, hvilke indsigter hun håber, at deltagerne tager med fra symposiet:

Vi fik vigtige erfaringer til fremtidens udvikling af datadrevne teknologier: vigtigheden af at tænke småt og lokalt i stedet for komplekst og universelt i udviklingen af systemer; vigtigheden af at udvikle teknologi til mennesker – sagsbehandlere og (mange slags) borgere – og ikke teknologi for (en hypet) teknologis skyld.

På symposiet var det netop muligt at samle forskellige aktører, der kan stille centrale, men også svære spørgsmål ved udvikling og implementering af teknologier i velfærdsstaten, hvilket også er noget af det, Helene håber, at symposiet kan bidrage med. Dette bakker lektor Peter Danholt, PI i SHAPE og oplægsholder på dagen, op om:

”Jeg oplever, at der er værdi med arrangementet, fordi forskningen og forskere møder virksomheder, organisationer og borgere for at udforske problemstillinger sammen. Der er ikke klare svar og løsninger, når dagen slutter, men problemstillingerne er blevet sagt, vendt og drejet og forhåbentligvis går alle fra et sådant arrangement og føler sig beriget, hvilket er vigtigt for at kunne ’levere’ svar og løsninger.”

Peter Danholt uddyber:

Dette arrangement har givet mig mange idéer til projekter og arrangementer samt en forhåbning om flere samarbejdspartnere i fremtiden.”

Om symposiet
Symposiet blev afholdt på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, i Emdrup d. 17. november kl. 9.30-17.
Læs mere om symposiet og find programmet for dagen her.
Læs mere om ADD-projektet her.