Aarhus Universitets segl

Digital aktivisme

Ideelt set tilbyder internettet et demokratisk rum, der er åbent for alle. I realiteten er adgang, samarbejde, cirkulation og infrastruktur standardiseret og reguleret af private platforme, der efterlader et snævert rum for forhandling. Dette gælder for et bredt spektrum af domæner og praksisser som eksempelvis produktion og distribution af musik og litteratur, praksisser på sociale medier samt forskningspraksisser. SHAPE Digital Aktivisme undersøger og kommunikerer måder for forhandling og engagerer sig i behovet for en mere åben og diversitetsorienteret tilgang til brugen, produktion og undervisning i teknologi.

Vores forskning tager udgangspunkt i kritiske softwarestudier som bygger på den observation, at politik (styring af kulturelle præferencer, arbejde, ideologier mv.) er indlejret i måden hvorpå IT designes. Kritisk analyse af software muliggør, at vi kan forstå, hvordan sociale relationer, in- og eksklusion, værdiskabelse mv. kommer til udtryk i vores hverdag. Ved at kombinere teoretisk, analytisk og praktisk baserede tilgange, kan vi studere koder, algoritmer, data, softwareinfrastrukturer og brugergrænseflader samt fokusere på forskelligartede domæner som eksempelvis søgemaskiner, datafeeds, printede og digitale udgivelser. Projektet fokuserer særligt på softwareproduktion som mediekunst og internaktivisme, hvor der forhandles eller stilles spørgsmålstegn ved politikkerne omkring softwarens produktionen.

PI

Co-PI

Postdoc