Aarhus Universitets segl

The Invisible Men (TIM)

1,3 millioner danskere lever med kronisk sygdom og nogle vælger at indgå i patientledede fællesskaber på sociale medier for at søge viden og dele deres sygdomsfortællinger med andre i samme situation. Forskning peger på at deltagelse i online fællesskaber med peers kan give borgere med kronisk sygdom viden og omsorg på måder familie og venner ikke kan. Der er imidlertid en stor kønsmæssig skævhed i disse online fællesskaber, som overvejende domineres af kvinder.

I Skandinavien har vi en stærk tradition for demokratisk deltagelse og medborgerskab. En tradition som den stadigt stigende digitalisering af samfundet både udvider og udfordrer. Projektets omdrejningspunkt er at kaste lys på netop denne kønsmæssige skævhed i digital deltagelse ved at undersøge, hvorfor så få mænd vælger at dele deres sygdomsfortællinger i online patientledede fællesskaber og hvilke konsekvenser det potentielt kan have i et digitalt medborgerskabs- og ligestillingsperspektiv.

Gennem individuelle interviews søger projektet at afdække følgende spørgsmål:

  • Hvorfor vælger mænd (ikke) at indgå i online fællesskaber for kronikere? Og hvad gør de i stedet for?
  • Hvordan (hvis) er infrastrukturen og kommunikationsformen i online patientledede fællesskaber mere inkluderende overfor kvinder end mænd?
  • Hvordan (hvis) kan digitale fællesskaber blive mere attraktive og inkluderende rum for mænd, hvor de har lyst til at dele deres sygdomsrelaterede fortællinger?

Amanda Karlsson

Postdoc Institut for Kommunikation og Kultur - Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab