Aarhus Universitets segl

Seminarrække vil sætte fokus på digitalt medborgerskab i retligt lys

En ny seminarrække vil i løbet af 2023 se nærmere på digitalt medborgerskab i et retligt lys. For hvordan sikrer vi, at retssikkerheden udvikler sig i takt med den digitale udvikling? Det vil forskere fra Juridisk Institut ved Aarhus BSS i samarbejde med forskningscentret SHAPE – Shaping Digital Citizenship sætte fokus på.

Professor MSO Per Andersen og Professor Bettina Lemann Kristiansen fra Juridisk Institut er initiativtagerne bag seminarrækken med fokus medborgerskab i et retligt lys.

Regeringens digitaliseringsstrategi fra maj 2022 forudsætter, at digitaliseringen i de kommende år understøttes af en lovgivning, der sikrer ”en effektiv og brugervenlig digital forvaltning, tidssvarende rammer for brug af en ny teknologi, og at digitale løsninger udvikles med udgangspunkt i borgernes retssikkerhed” (Danmarks digitaliseringsstrategi – Sammen om den digitale udvikling, 2022, s. 46).

Men hvordan er borgerne og deres retssikkerhed egentlig stillet i lyset af den digitale transformation, samfundet gennemgår? Hvis det er en forudsætning, at man skal være digital bruger for at kunne deltage i udviklingen af et digitalt medborgerskab og være omfattet af samfundets almindelige retssikkerhedsgarantier, hvordan står man så i overgangsfasen og efterfølgende, hvis man ikke er trænet digital bruger?

Spørgsmål om, hvordan vi som samfund får digitalisering, retssikkerhed og digitalt medborgerskab til at spille sammen frem for at kollidere, kommer ifølge Professor MSO Per Andersen og Professor Bettina Lemann Kristiansen ved Juridisk Institut tydeligst til udtryk i de konkrete løsninger, der arbejdes på at udvikle under den igangværende digitale transformation. Det vil derfor være gavnligt, hvis teoretikere og praktikere mødes, så vi kan blive klogere på området, mener Per Andersen og Bettina Lemann Kristiansen.

Om seminarrækken
Der vil i løbet af foråret og efteråret 2023 afholdes sammenlagt fire halvdagsseminarer med udgangspunkt i spændingsfeltet mellem jura, digitalisering og demokrati. Initiativtagerne er Professor MSO Per Andersen og Professor Bettina Lemann Kristiansen fra Juridisk Institut ved Aarhus BSS. Målet med seminarrækken er at bringe forskere sammen med praktikere for at blive klogere på faldgruber og muligheder i tilgangen til digitalisering af den juridiske ramme i det danske demokrati. Projektet er bevilliget støtte fra SHAPE – Shaping Digital Citizenship.

Kontakt
Professor MSO Per Andersen, Juridisk Institut, Aarhus BSS
Professor Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut, Aarhus BSS